Số lượt truy cập

Báo cáo

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
224/BC-UBND BÁO CÁO SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TRONG NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 03/09/19
209/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện xây dựng đô thị văn minh tháng 7, 8 năm 2019 14/08/19
189/BC-UBND Tổng hợp ý kiến cử tri về sắp xếp các ĐVHC cấp xã 26/07/19
178/BC-UBND BÁO CÁO GIẢI TRÌNH Các nội dung chất vấn tại họp thứ 8, HĐND huyện khóa IV 18/07/19
177/BC-UBND Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 17/07/19
169/BC-UBND Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 16/07/19
168/BC-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2019 của Thủ thướng Chính phủ trong xây dựng nông thôn mới 15/07/19
150/BC-UBND ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI 02/07/19
149/BC-UBND Danh mục, bản mô tả vị trí việc làm chuyên ngành tài nguyên và môi trường 01/07/19
148/BC-UBND Tổ chức tuyển giáo viên bậc mầm non, giáo viên văn hóa tiểu học 28/06/19