HĐND - UBND

Thứ 7

21

10/2017

Hôm nay

  • Chủ nhật Ngày 22/10/2017

  • Thứ 2 Ngày 23/10/2017

  • Thứ 3 Ngày 24/10/2017

  • Thứ 4 Ngày 25/10/2017

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm

Lịch trong ngày

Thông báo: NGÀY THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT (NGÀY 21/5-22/5), TOÀN BỘ CÁN BỘ VIÊN CHỨC LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG