HĐND - UBND

Thứ 4

18

7/2018

Hôm nay

  • Thứ 5 Ngày 19/07/2018

  • Thứ 6 Ngày 20/07/2018

  • Thứ 7 Ngày 21/07/2018

  • Chủ nhật Ngày 22/07/2018

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm

Lịch trong ngày

Thông báo: NGÀY THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT (NGÀY 21/5-22/5), TOÀN BỘ CÁN BỘ VIÊN CHỨC LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG