HĐND - UBND

Thứ 2

19

8/2019

Hôm nay

  • Thứ 3 Ngày 20/08/2019

  • Thứ 4 Ngày 21/08/2019

  • Thứ 5 Ngày 22/08/2019

  • Thứ 6 Ngày 23/08/2019

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm

Lịch trong ngày

Thông báo: NGÀY THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT (NGÀY 21/5-22/5), TOÀN BỘ CÁN BỘ VIÊN CHỨC LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG