HĐND - UBND

Chủ nhật

25

3/2018

Hôm nay

  • Thứ 2 Ngày 26/03/2018

  • Thứ 3 Ngày 27/03/2018

  • Thứ 4 Ngày 28/03/2018

  • Thứ 5 Ngày 29/03/2018

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm

Lịch trong ngày

Thông báo: NGÀY THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT (NGÀY 21/5-22/5), TOÀN BỘ CÁN BỘ VIÊN CHỨC LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG