HĐND - UBND

Thứ 7

7

12/2019

Hôm nay

  • Chủ nhật Ngày 08/12/2019

  • Thứ 2 Ngày 09/12/2019

  • Thứ 3 Ngày 10/12/2019

  • Thứ 4 Ngày 11/12/2019

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm

Lịch trong ngày

Thông báo: NGÀY THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT (NGÀY 21/5-22/5), TOÀN BỘ CÁN BỘ VIÊN CHỨC LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG