HĐND - UBND

Thứ 3

23

10/2018

Hôm nay

  • Thứ 4 Ngày 24/10/2018

  • Thứ 5 Ngày 25/10/2018

  • Thứ 6 Ngày 26/10/2018

  • Thứ 7 Ngày 27/10/2018

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm

Lịch trong ngày

Thông báo: NGÀY THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT (NGÀY 21/5-22/5), TOÀN BỘ CÁN BỘ VIÊN CHỨC LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG